Przejdź do treści

Czesław Margas

19.11.- 33.niedz. zwykła

  Wszystko mamy od Boga. On ubogacił nas swymi darami. Przez swe życie, wiarę i dobrą wolę mamy pomnażać dobra otrzymane od Boga. Udział w Eucharystii jest także pomnażaniem Bożych talentów, aby pełniej zajaśniała w nas prawda, że wszystko mamy od Boga. Jak słudzy stajemy przed Bogiem z pustymi rękami, okaleczeni przez grzech, osłabieni przez brak gorliwości i słabość wiary. Prośmy o przebaczenie i pomoc, byśmy mogli pomnażać otrzymane talenty i… Czytaj dalej »19.11.- 33.niedz. zwykła

  12.11.- 32.niedz. zwykła

     AGATA COMBIK /FOTO GOŚĆ/ Czuwajcie ! Udział w Eucharystii jest znakiem naszego oczekiwania na spotkanie z Chrystusem. Przychodzimy więc, by stanąć przed ołtarzem jak mądre panny z zapalonymi lampami. Czuwamy na modlitwie, by kiedyś wejść ma wieczne gody Baranka. Niech więc płoną nasze serca wiarą i miłością, by już tutaj być blisko Pana, by kiedyś otrzymać obiecane życie wieczne.Grzech często gasi nasze lampy, osłabia miłość i wiarę. Grzeszni i… Czytaj dalej »12.11.- 32.niedz. zwykła

   5.11. – 31.nd.zwykła

      Przychodzimy w tę niedzielę przed oblicze Boże, by stanąć w prawdzie przed naszym Panem i przed sobą. Boże słowo stawia nam wymagania i prostuje błęd­ne mniemanie o sobie. Ofiara Chrystusa przynosi nam uzdrowienie. Od­rzućmy więc obłudę i pychę, by dotarło do nas wezwanie Boga i by do­konało się nasze nawrócenie. Mocnymi słowami Jezus piętnuje obłudę i pychę faryzeuszy oraz da­je wskazania, jaka postawa powinna cechować Jego wyznawców. Bóg przez… Czytaj dalej »5.11. – 31.nd.zwykła

    29.10.- 30.nd.zwykła

     XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A   JÓZEF WOLNY /FOTO GOŚĆ „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” Nie jest prawdziwym chrześcijaninem ten, kto nie umie kochać. Bóg więc nieustannie kieruje do nas apel miłości, a największym Jego przykazaniem jest obowiązek miłości Boga i bliźniego. Udział w Eucharystii ma być więc znakiem naszej miłości do… Czytaj dalej »29.10.- 30.nd.zwykła

     22.10.- 29.nd.zwykła

      Co cezarowi, co Bogu.   JÓZEF WOLNY /FOTO… Dla kogo dym twojego kadzidła? Tylko Bogu oddawaj to, co się Bogu należy. Nigdy cezarowi Gromadzimy się dziś, by wysławiać Boga, Stwórcę świata i głosić chwałę Chrystusa, który świat zbawił. Powołani jako chrześcijanie mamy swym życiem przyczyniać się do uświęcania świata. Jesteśmy narzędziem w ręku Boga dla dobra świata. Chrystus uczy, że świat ma swoją autonomię — „oddajcie cesarzowi co należy do… Czytaj dalej »22.10.- 29.nd.zwykła

      15.10.- 28.Nd.zwykła

         HENRYK PRZONDZIO/AGENCJA GN Bóg przygotował nam ucztę, która jest zapowiedzią zbawienia. Wszyscy zostaliśmy zaproszeni na tę ucztę. Przychodzimy więc w niedzielę, by stanąć przed ołtarzem Pana i przygotować się na wieczne spotkanie z Nim tam, gdzie raz na zawsze zostanie zniszczona śmierć i grzech.Uczta jest symbolem radości, spokoju i jedności. Dlatego Pismo św. często ukazuje zbawienie wieczne pod obrazem uczty. Na tę ucztę Chrystus zaprasza wszystkich ludzi, bo wszystkich… Czytaj dalej »15.10.- 28.Nd.zwykła

       8.10.- 27.nd.zwykła

          MAREK PIEKARA /FOTO GOŚĆ Słodkie winogronaA jaki smak mają owoce mojego życia? Wywołują na twarzach zadowolenie słodyczą czy grymas gorzkością? Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia… Czytaj dalej »8.10.- 27.nd.zwykła

        1.10.- 26.Nd. zwykła

         Kościół wzywa do nawrócenia i niesie nadzieję, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego, wszystkich pragnie obdarzyć zbawieniem. Zastanówmy się nad swoim postępowaniem, przeprośmy za zło naszych grzechów, by w pokorze oczekiwać przebaczenia. Przynależność do Królestwa Bożego opiera się nie ma deklaracji ustnej, ale na wierze i zaufaniu Chrystusowi. Dumni faryzeusze nie przyjęli nauki Chrystusa, za to przyjęli ją pokorni grzesznicy. Bóg zawsze czeka na nawrócenie i obdarza życiem… Czytaj dalej »1.10.- 26.Nd. zwykła

         24.09.- 25.niedz. zwykła

          Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej — Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której się gromadzimy, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie . Należymy do winnicy Bożej — Kościoła,… Czytaj dalej »24.09.- 25.niedz. zwykła

          17.09. -24.Niedz. zwykła

           XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A   HENRYK PRZONDZIONO /FOTO GOŚĆ Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? W tę niedzielę 17.09.,przychodzimy do Boga,  by wychwalać Go,  dziękować Mu i prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem, gdyż posłał swego Syna, by zmazał dług naszych win. Otrzymując darowanie sami mu­simy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie i nasza obecność na… Czytaj dalej »17.09. -24.Niedz. zwykła