Przejdź do treści

Kontakt


Parafia pw. Św. Faustyny Kowalskiej w Meterik

Proboszczem Parafii ( od 1.12.2022 roku) jest Ks. Czesław Margas, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii (TChr.)

Kontakt z duszpasterzem:
UWAGA  !!! 

NOWY NUMER TELEFONU STACJONARNEGO : 077  22  23  087    (najlepiej od wtorku do piątku ,w godz. 9-12)

W pilnych sprawach proszę dzwonić:

06.19.17.84.79 (ks. Cz.Margas)

Parafialny e-mail:                   czeslawmargas@gmail.com

Kontakt z sekretarzem Parafii, panią  Krystyną Górską:
tel.: +31 630 981 506
e-mail: sekretarz@faustyna.nl

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:       NL66RABO 013 013 33 88