Przejdź do treści

Sakramenty


Karta zapisu do parafii

Gdy prosisz o sakramenty (chrzest, bierzmowanie, komunię dziecka, …) – należałoby poprzez zapis do parafii – wyrazić swoją wolę przynależności do polskiej wspólnoty katolickiej.