Przejdź do treści

9.06.24 – 10.Niedz. zwykła


  X Niedziela Zwykła

  Chrystus naszą mocą w walce ze złem.

  X Niedziela Zwykła

  Chrystus nas gromadzi w Dzień Pański. On pragnie swoją mocą, płynącą ze słuchania słowa Bożego i uczestnictwa w Jego Ciele, umocnić nas w walce ze złem, które jest w nas i wokół nas. Tylko On, który sam zwyciężył wszelkie zło, jest w stanie ocalić nas: biednych, słabych, grzesznych i rozbitych.Zło znalazło sobie miejsce w świecie. Każdego dnia ocieramy się o nie, a także sami doświadczamy go na sobie. Swymi korzeniami sięga ono grzechu pierworodnego, o którym w obrazowy sposób opowiada dziś autor księgi Rodzaju. Słuchając słowa Bożego, na nowo odkrywamy nasze powołanie do życia w przyjaźni z Bogiem tu,na ziemi i do wiecznego szczęścia.

  ***************************

  8.06. sobota 17.00 – spowiedź.17.30 – Msza sw.z niedzieli : W intencji Amelii ( 5.urodziny ) od chrzestnej Julii.

  9.06. 10.NIEDZIELA ZWYKŁA :

  Dziś -spowiedź Przed Mszą świętą ( pół godziny w każdym kościele). Po Mszach – katecheza dla dzieci i rodziców)

  Podczas Mszy,śpiewa z nami dzisiaj ,w 4 kosciołach ,4-osobowy zespół „Zbrucz” z Tarnopola. Prezentują ludowe stroje , instrumenty góralskie, okaryna, fletnia Pana , bandury .

  Po Mszach – wolne datki do koszyczków przy wyjściu z kosciołów. To pomoc dla dzieci, których ojcowie sa na wojnie,na Ukrainie.  (Opiekun grupy : Wasyl Irmijczuk wice – dyrektor Filharmonii Tarnopolskiej ).

  VENLO 9.00 : + Ks. Andrzej Tomczak

  BRUNSSUM 12.00 : O dobre przygotowanie do bierzmowania ,dla Antoniego.

  WEERT 15.00: + MARIA ( 18.R.+)

  METERIK 18.00 : W int. Jakuba ( urodzinowa) o Boże błog. i dary Ducha św.

  *********************************************

  OGŁOSZENIA NA TYDZIEŃ 10.06. – 17.06.

  10.06. Poniedziałek godz. 12.00 : MSZA SW. W INTENCJI PARAFIAN

  11.06.Wtorek 8.00 : Msza sw: W INTENCJI ROZALII ,O DAR POWROTU DO ZDROWIA

  12.06. Środa 8.00 .Msza sw. :

  13. 06. Czwartek godz. 19.30 : adoracja N.Sakr. Godz.20.00 Msza sw:.W int. Antoniego, o szczęśliwy przebieg egzaminu maturalnego

  14.06. Piątek ,godz. 19.30 adoracja, spowiedź. Godz. 20.00 : msza sw:.W intencji dusz czyśćcowych

  15.06. sobota 17.00 – spowiedź.17.30 – Msza sw. :+ BOGUMIŁA HINZ ( 5.R.+).

  16.06. Niedziela – 11. ND. ZWYKŁA.

  VENLO 9.00 : + GRZEGORZ WILAMOWSKI( OD DOMINIKI )

  BRUNSSUM 12.00 :+HELENA JELEŃ( 1. R.+)

  WEERT 15.00 : W INTENCJI KSIĘDZA VAN DE VEGT Z OKAZJI 40.-LECIA KAPŁAŃSTWA

  METERIK 18.00 : W INT. ALINY I EDWARDA,O BOŻE BŁOGOSŁ. I POTRZEBNE ŁASKI

  ***

  16.06. , PO MSZY W METERIK – PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO BIERZMOWANIA.

  W TĘ NIEDZIELĘ,16.06. ,PÓŁ GODZINY PRZED ORAZ PODCZAS MSZY ŚWIĘTYCH W BRUNSSUM, WEERT,I METERIK – SPOWIADA KSIADZ HENRYK RAK Z AACHEN.

  1. Szukamy chętnych z Venlo,okolic,i Meterik -do wstąpienia do Bractwa Żywego Różańca.Kilka osób,które należały do tej modlitewnej wspólnoty, powróciło do Polski i stąd brakuje nam ludzi do pełnej „dwudziestki.”
  2. W tę niedzielę – 9.06, – katecheza dla dzieci , po Mszach świętych.
  3. W nocy ,z niedzieli na poniedzialek ubiegłego tygodnia, ( 26/27.05) dokonano włamania i kradzieży w kościele w Meterik. Złodzieje uszkodzili główne drzwi, włamali się do kościelnych skarbonek, ukradli monstrancję i inne rzeczy służące do sprawowania liturgii. Na szczęście ,nie włamali się do tabernakulum i nie doszło do profanacji Najśw. Sakramentu. Módlmy się za tych ludzi,aby Bóg dał im łaskę nawrócenia.
  4. Wspólnota ” Galilea’ organizuje w dniach 7-9.06.w Helmond ,mini rekolekcje ,kurs dla męzczyzn „Jakub”.Info u pani Wioli,naszej parafianki.Tel: +31 6.42.97.20.47..Koszt: 35 euro od osoby.
  5. ***************************************
  6. X niedziela zwykła
  7. Niedziela, 09 czerwca 2024 roku, X tydzień zwykły, Rok B, II
  8. CZYTANIA
  9. Raz na jakiś czas pojawia się w Internecie wideo obrazujące samochód jadący pod prąd. Niekiedy w filmach przedstawieni są bohaterowie, którzy w gąszczu innych ludzi poruszają się samotni w dokładnie przeciwnym kierunku niż reszta. Takie obrazy mam przed swoimi oczami, kiedy w wyobraźni staram się przywołać scenę z dzisiejszej Ewangelii. Jezus spotyka się z niezrozumieniem, a nawet z oskarżeniami, że dzieje się z Nim coś niedobrego: Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów»; Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy» (Mk 3, 21-22). Jezus wydaje się iść pod prąd względem pozostałych, pobożnych Żydów, w tym Jego rodziny.
  10. Rodzina jest zaniepokojona Jego zachowaniem. Wybrali się, aby Go powstrzymać. Ile przebyli kilometrów? Może przyszli aż 30 kilometrów z Nazaretu? Droga była warta zachodu – lepiej zapobiegać nic leczyć. Więzi rodzinne w tamtej kulturze były traktowane bardzo poważnie. Niecne, dziwne zachowanie mogło skutkować plamą na honorze dla całej rodziny. Może więc lepiej, by Jezus za bardzo się nie wychylał, ale wrócił do pracy cieśli w Nazarecie – to był sam początek Jego działalności.
  11. Uczeni w Piśmie pojawiają się po raz pierwszy na kartach Markowej Ewangelii. Ich spotkanie z Jezusem nie należy do najmilszych – zarzucili Mu, że działa mocą złych duchów. Jezus zdaje się poruszać kompletnie pod prąd, jak zagubiony samochód albo filmowy bohater. Zaznaczyć trzeba jednak, że wydaje się taki dla innych, bo sam doskonale wie, co robi. A może to właśnie On porusza się we właściwym kierunku, a reszta pod prąd?
  12. Podobną sytuację przeżył założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela św. Alfons Liguori. Jego myśl, aby założyć instytut zakonny, spotkała się z dużą dezaprobatą nawet jego najbliższych. Obrazu tego niezrozumienia dopełnił jego wyjazd z Neapolu na osiołku, symbolu ubóstwa, na które się decydował. Niektórzy uważali, że zwariował. Niewiele osób wiedziało o tym, co wydarzyło się w jego sercu po spotkaniu opuszczonych duchowo pasterzy na wzgórzach Scala. Część osób zarzucała mu, że kieruje się objawieniami „nawiedzonej” zakonnicy Marii Celeste. Nie zabrakło mu jednak w sercu odwagi do rozeznania i wypełnienia w życiu woli Bożej.
  13. Wypełnienie woli Bożej – to konkluzja tej dzisiejszej Ewangelii: I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką» (Mk 3, 34-35). Być może nasze zachowanie wydaje się reszcie świata pod prąd. Jednak czasem tylko Bóg zna tajemnice naszego serca i tego, co Bóg do nas mówi. Oczywiście, nie chodzi teraz o to, że to dobrze, że z wszystkimi walczę i mam z nimi na bakier. To jeszcze nie znaczy, że wypełniam wolę Bożą. Kiedy jednak w swoim sercu czuję, że Bóg czegoś ode mnie chce, nie warto się sprzeciwiać, choć będziemy mieli wrogów i choć nasi bliscy mogą tego nie rozumieć – zapewne będą potrzebowali pewnego procesu. Bądźmy odważni jak Jezus i św. Alfons, aby rozeznać i wypełnić w życiu wolę Boga!
  14. Kazania-homilie: X niedziela zwykła, 
  15. o. Dominik Król CSsR  (09 czerwca 2024 roku, Rok B, II)
  16. *****************************************************************************
  17. Akty oddania się Sercu Jezusa
  18. Bądź przeto, Serce pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca…
  19. AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
  20. O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
  21. AKT POŚWIĘCENIA SIĘ BOSKIEMU SERCU
  22. Ja,… oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaję Mu swoją osobę i życie swoje, uczynki, przykrości i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego jestestwa więcej nie używać, jak tylko dla Jego czci, miłości i chwały. Taka jest nieodwołalna wola moja, żeby całkowicie do Niego należeć, i wszystko czynić z miłości ku Niemu, wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co by się Jemu nie podobało. Dlatego Ciebie, Najświętsze Serce, obieram sobie za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo za moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie za moje grzechy całego życia i za pewne schronienie w chwili mej śmierci. Bądź przeto, Serce pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, i odwróć ode mnie strzały słusznego gniewu Jego. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność moją, albowiem wszystkiego się obawiam ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast wszystkiego się spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie może się nie podobać lub sprzeciwiać. Niech czysta miłość Twoja, tak głęboko wniknie w moje serce, bym nie mógł zapomnieć o Tobie, ani też oddalić się od Ciebie. Błagam Cię przez wszystką dobroć Twoją, by imię moje zapisane było w Tobie, gdyż to tylko pragnę uważać za szczęście swoje i swoją chwałą, żeby żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.
  23. AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ SERCU PANA JEZUSA
  24. Tobie Chrystusie składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś. Polecam się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji. Ofiaruję więc wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia, oraz wszystkie swoje dobre uczynki i modlitwy. Proszę, aby wszelkie moje ofiary, były przyjęte jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha prawości i pokuty zatracili. To, co ofiaruję, niech będzie przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje Serce. Ty Boże wiesz, co jest ukryte w głębiach mojego serca, znasz moje pragnienia. Proszę Cię o łaskę wytrwania w tym co dobre. Dopomóż mi, aby moje codzienne życie było świadectwem ofiarowania się Tobie.
  25. CODZIENNE OFIAROWANIE
  26. Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Łączę je z tymi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół święty katolicki, za Ojca świętego N. i na wszystkie intencje na ten miesiąc i dzień wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu. Amen.
  27.