Przejdź do treści

8.10.- 27.nd.zwykła

  Słodkie winogrona

   

  MAREK PIEKARA /FOTO GOŚĆ Słodkie winogrona
  A jaki smak mają owoce mojego życia? Wywołują na twarzach zadowolenie słodyczą czy grymas gorzkością?

  Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata.Tak wiele otrzymaliśmy od Boga, tak mało dajemy w zamian za otrzymane dary.

  Naród Izraelski był wybraną Bożą winnicą, ale został odrzucony, bo nie przyniósł plonu wobec swego Pana oraz nie przyjął Bożego Syna — Mesjasza. Winnicę swoją Bóg oddał nam, którzy jesteśmy Jego ludem — Jego Kościołem. My także mamy przynosić plon swojej wiary, by nie zasłużyć na odrzucenie, ale dostąpić zbawienia. ***************************************

  7.SOBOTA- 1.sobota października.

  METERIK 17.00 – ADORACJA NAJSW. SAKRAMENTU I RÓŻANIEC

  17.30 -NIEDZIELNA MSZA SW.: W pewnej intencji

  8.10.- NIEDZIELA

  9.00 HOUT BLERICK : ++ STEFAN GUMIENIK,JÓZEF DAŚKO – O BOŻE MIŁOSIERDZIE .

  12.00 BRUNSSUM : ANNA I JAROSŁAW( 19.R.SLUBU), FILIP ( 12. URODZINY) I FABIAN( 10. URODZINY).O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA RODZINY.

  15.00 WEERT: W INT. LIDII I PIOTRA ,O BOŻE BŁOGOSŁ.( 2.R.ŚLUBU).

  18.00 METERIK : + MICHAŁ

  PÓŁ GODZ. PRZED MSZAMI- OKAZJA DO SPOWIEDZI. 20 MINUT PRZED MSZĄ – RÓŻANIEC.

  OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU ( 9- 12.10) ,BEDĘ NIEOBECNY W PARAFII( pielgrzymka kapłańska) – NIE BĘDZIE CODZIENNYCH MSZY SW.

  PIĄTEK 13.10. METERIK 18.30 – ADORACJA, SPOWIEDZ.MSZA SW: W INT. JOANNY ( URODZINOWA).

  SOBOTA 14.10. METERIK

  17.00 – RÓŻANIEC,SPOWIEDZ. 17.30 – MSZA SW.:…

  18.30 – KURS PRZEDMAŁŻ. ,PIERWSZE SPOTKANIE NA PLEBANII W METERIK.

  15.10.- 28.ND. ZWYKŁA

  9.00 HOUT BLERICK : W INTENCJI JULII( URODZINOWA)

  12.00 BRUNSSUM: ++ LESZEK,KRYSTYNA FIRKOWSCY

  15.00 WEERT: …

  18.00 METERIK : W INT. OJCZYZNY.O DARY DUCHA SW. DLA GŁOSUJĄCYCH,W DNIU WYBORÓW.

  19.00 METERIK,PLEBANIA : 2.SPOTKANIE W RAMACH KURSU PRZEDMAŁŻ.

  **************************************************************

  1.KURS PRZEDMAŁZEŃSKI W NASZEJ PARAFII : 14/15 (SOBOTA- NIEDZIELA ) ORAZ 21/22. (SOB./ND) PAŹDZIERNIKA 2023 W METERIK ,NA PLEBANII. W SOBOTY – GODZINA 18.30 .W NIEDZIELE – O GODZ. 19.00. PROSZĘ ZAPISYWAĆ SIĘ POD ADRESEM : czeslawmargas@gmail.com, PODAJĄC SWOJE IMIĘ I NAZWISKO ORAZ NR TELEFONU.

  2. GRUPA WSPARCIA „AA„( DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ) SPOTYKA SIĘ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZINIE 19.00 , W VENLO ( 5915 ES ), PRZY ULICY ERICAWEG 6. WSTĘP WOLNY . TELEFONY KONTAKTOWE: TOMEK 0049 1521 5800 677 i JOANNA 0049 1521 5294 517.

  3ZAPISUJMY SIĘ DO PARAFII.DRUKI WYŁOZONE NA STOLIKACH bądź POPRZEZ LINK DOSTĘPNY NA STRONIE PARAFIALNEJ- www.faustyna.nl

  4. WYŁOZONE SĄ PRZY WEJSCIU DO ŚWIĄTYNI ,MODLITEWNIKI I RÓŻANCE,PROSZĘ SKORZYSTAĆ.

  5. DZIS,CZYLI 15.10, PO MSZACH,KRÓTKIE SPOTKANIE KATECHETYCZNE DLA DZIECI I RODZICÓW.

  ***************************************************************

  XXVII niedziela zwykła

  Niedziela, 08 października 2023 roku, XXVII tydzień zwykły, Rok A, I

  CZYTANIA

  Jezus opowiada przypowieść o dzierżawcach winnicy, ponieważ chce dać do zrozumienia arcykapłanom i starszym, że mogą stracić obietnicę, która została dana ich ojcom.

  Obraz założenia winnicy i troski o nią w początkowej fazie rozwoju to alegoria budowania tożsamości narodu wybranego. Jest to także obraz miłości Boga wobec swojego ludu. Wyjazd gospodarza to obraz pracy i odpowiedzialności narodu w oczekiwaniu na wypełnienie Bożych obietnic. Czas zbiorów to wydawanie owoców wierności Bogu poprzez życie, decyzje osobiste i wspólnotowe. Posłańcy to prorocy, którzy wzywają do pierwotnej wierności w chwilach zapomnienia, niewierności i oddalenia się od Boga. Dziedzic to Jezus, Syn Boży i oczekiwany przez naród wybrany Mesjasz. Cierpkie winogrona to z kolei symbol pychy i arogancji, które prowadzą do zaślepienia i buntu przeciw Bogu.

  Postawa dzierżawców wyraża odrzucenie Bożego planu. Boży plan przekracza jednak ludzkie kalkulacje. Dlatego Jezus w proroczych słowach mówi o sobie jako o kamieniu węgielnym, który zostaje odrzucony. Kamień węgielny – to nie węgiel kamienny, który służy do wytwarzania energii, ale kamień węgła budowli, na którym osadza się cały dom.

  Odrzucony kamień, który stał się głowicą węgła, to obraz, który wskazuje na Jezusa. Został On odrzucony przez świat, lecz Bóg sprawił, że to właśnie On stał się fundamentem nowej budowli. Tą budowlą jest Kościół, społeczność ludzi, którzy Go przyjęli.

  Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ważne przesłanie. Wspólnoty Kościoła nie da się zbudować w oparciu o nasze ludzkie ambicje i chęć dominowania. Każda taka próba kończy się fiaskiem. Wspólnoty Kościoła nie da się budować bez Jezusa, bez wiary i autentycznej relacji z Nim. Tylko budowla oparta na kamieniu węgielnym, jakim jest Jezus, jest w stanie przetrwać.

  Żyjemy w czasach, gdy wiele budowli, które nie były oparte na Jezusie, upada. Słyszymy o wielu gorszących sytuacjach, nawet wśród ludzi, którzy mieli czuwać nad winnicą. Jest to przykre i gorszące. Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas kluczem interpretacyjnym do zrozumienia tego, co dzieje się wokół nas. Dzierżawcy, którzy byli niewierni, zostają rozproszeni. Winnica przeznaczona jest na rozgrabienie. Ale to nie koniec historii. Pewne struktury, schematy, układy są przeznaczone na upadek, ponieważ nie przynoszą oczekiwanych owoców. Na odrzuconym kamieniu węgielnym powstaje nowa budowla.

  Bóg pozostaje wierny pomimo niewierności człowieka. To właśnie kamień odrzucony przez wielkich tego świata staje się zaczynem nowego. Przykładem z historii może być ruch, którzy zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu. Wobec kryzysu, jaki panował wówczas w Kościele i świecie, wybrał drogę odnowy opartą na odrzuceniu tego, co światowe i wielkie. Odbudowa kościółka San Damiano własnymi dłońmi i wybór ubóstwa to symbole odnowy opartej nie na sile tego świata, ale na mocy Chrystusa. To jest także inspiracja dla nas dzisiaj.

  W tej Ewangelii Bóg chce zadać nam dzisiaj pytanie: Co zrobiłeś z moim Synem, Jezusem Chrystusem? Kim dla ciebie jest Jezus? Nie jest to pytanie o przeszłość religijną – faryzeusze byli bardzo religijni. Nie jest to pytanie o znajomość doktryny – uczeni w Piśmie znali doktrynę. Jedyną najważniejszą sprawą jest to, czy przyjąłem to, co uczynił dla mnie Jezus? Czy potrafię Go kochać, ufać Mu? Na jakim fundamencie buduję moje życie? Jakie są kamienie węgielne, na których buduję moje życie?

  Robotnicy nie chcieli podzielić się plonem z gospodarzem. Jest to dla nas dzisiaj także swego rodzaju rachunek sumienia. Bóg zadaje nam pytanie: Co uczyniłeś z tym, co ci powierzyłem? Innymi słowy: Co zrobiłeś ze swoim życiem – z darami, talentami, z depozytem wiary, z możliwościami, energią, czasem, relacjami z ludźmi i innymi środkami otrzymanymi od Boga? Czy służyły tylko tobie, czy wykorzystałeś je, aby podzielić się z innymi? Czy wykorzystałeś je do celów, które Bóg zamierzył? Jak wygląda moje zaangażowanie, czy przynoszę owoce odpowiednie do mojego powołania i misji życiowej?

  Bóg pragnie, abyśmy byli wierni Jemu, wierni wartościom ewangelicznym oraz wytrwali w wierze. To jest gwarancja przynoszenia dobrych, a nie cierpkich owoców.

  Kazania-homilie: XXVII niedziela zwykła, Rok A

  o. Stanisław Mróz CSsR  (02 października 2011 roku, Rok A, I)

  o. Ryszard Hajduk CSsR  (05 października 2014 roku, Rok A, II)

  o. Mariusz Simonicz CSsR  (08 października 2017 roku, Rok A, I)

  o. Rafał Nowak CSsR  (04 października 2020 roku, Rok A, II)

  o. Paweł Drobot CSsR  (08 października 2023 roku, Rok A, I)