Przejdź do treści

7.01. -Niedziela Chrztu Pańskiego

  6.01. 2024 – sobota – uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

  UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

   

  SANDRO BOTTICELLI (PD)Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

  Zajaśniało nad ludzkością światło Chrystusa. To On, Bóg, objawił się jako człowiek, by przynieść zbawienie wszystkim narodom. To On, Bóg — Człowiek objawia się nam w tej Eucharystii, aby i nas przeprowadzić ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z niewoli do wolności. Uznajmy w Nim naszego Pana, jak uznali Go Mędrcy ze Wschodu, składając Mu dary jako Królowi, Kapłanowi i Bratu każdego człowieka. Upadnijmy, jak trzej mędrcy, na twarz i złóżmy Mu pokłon. I ofiarujmy swe dary: złoto naszych serc, kadzidło naszych słów i czynów, mirrę naszych cierpień i udręk codzienności.

  Wprowadzenie do liturgii słowa

  Mędrcy ze Wschodu, uznający Chrystusa za Boga-Człowieka, Króla, Kapłana i Proroka są znakiem narodów pogańskich, które wchodzą do Kościoła z całym bogactwem swej własnej kultury i przyjmują orędzie zbawienia. Spełniają się więc nieustannie słowa proroka Izajasza, gdyż Kościół — Nowe Jeruzalem jest znakiem jedności całej rodziny ludzkiej. Myśl tę podejmuje i rozwija św. Paweł — Apostoł narodów pogańskich.

  METERIK – GODZ. 16.45 – 17.30 : ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU( 1.SOBOTA MIESIĄCA),POŁĄCZONA Z ROZWAŻANIEM RÓŻANCA.

  17.30 – MSZA SW. W INTENCJI + BISKUPA HARRI SMEETS( W DNIU POGRZEBU).Podczas mszy- poświęcenie,kredy.

  Pokłon Mędrców

   

  HENRYK PRZONDZIONO /FOTO GOŚĆ/ Pokłon Mędrców
  Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu

  Bóg chce zbawienia każdego człowieka. Żadnej kategorii ludzi z tego pragnienia nie wyłącza. Trzeba tylko chcieć ten dar przyjąć.

  **************************************************************************

  Święto Chrztu Pańskiego .

  Święto Chrztu Pańskiego (B)

   

  PIERO DELLA FRANCESCAA głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”

  7.01. – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

  9.00 VENLO: + JÓZEF DAŚKO( 1.R.+).

  12.00 BRUNSSUM :ANNA I TOMASZ ( 15.ROCZNICA SLUBU) PROSZĄ O POTRZEBNE ŁASKI.

  15.00 WEERT :PODZ. ZA OTRZYMANE ŁASKI I Z PROŚBĄ O B.BŁOG. DLA MAŁGORZATY I WALDEMARA.

  18.00 METERIK :+JOLANTA ( 2.R.+).O DAR WIARY DLA PAWŁA.

  PRZED MSZAMI – 20 MINUT ,RÓZANIEC W INT. RODZIN. W TYM DNIU – poświęcenie wody.Można przynieść pojemniki na wodę święconą.Poswięcenie kredy i kadzidła.

  PO MSZACH – W KOŚCIOŁACH ,KRÓTKA KATECHEZA DLA DZIECI.

  DZIŚ ,7.01.,W METERIK,OKOŁO 19-TEJ,ZAPRASZAM NA PLEBANIĘ ,DO WSPÓLNEGO KOLĘDOWANIA.KTO MOŻE PRZYNIEŚĆ COS SŁODKIEGO NA WSPÓLNY STÓŁ,NIECH TO UCZYNI !:)

  ****************************************************************

  ***.MSZE- PON.-CZWARTEK ,METERIK,GODZ. 8.00. W PIĄTEK -18.30 ADORACJA NAJSW. SAKR.19.00:MSZA : +MARIA OKONIEWSKA.OK. 19.40 – KRĄG BIBLIJNY.

  ***SOBOTA 13.01. METERIK,GODZ. 17.30 : MSZA SW. W INT. JOANNY I TOMASZA( 2.R..SLUBU). PO MSZY – JASEŁKA W KOŚCIELE, W WYKONANIU DZIECI ZE SZKOŁY POLSKIEJ.

  ***W KKAŻDĄ SOBOTĘ O GODZ. 18.45 – MITYNG „AA ” NA PLEBANII w METERIK.( NAPRZECIWKO KOŚCIOŁA)SCHADIKERWEG 3.

  *** W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O 18.30 – MITYNG ” TU I TERAZ „W VENLO, ERICAWEG 6 ( WEJŚCIE OD ULICY DOCTOR DE VISSERSTRAAT ). TO SĄ MITYNGI OTWARTE.

  *** ODWIEDZAM PARAFIAN W RAMACH WIZYTY KOLĘDOWEJ. CHETNYCH PROSZĘ O ZAPISANIE SIĘ NA KARTCE WYŁOŻONEJ NA STOLIKU PRZY WEJŚCIU DO KOSCIOŁA.

  ****************************************************************

  14.01. – 2.NIEDZIELA ZWYKŁA

  VENLO ,9.00 : W INTENCJI RITY ,( 4.URODZINY).

  BRUNSSUM 12.00 : W INT. STEFANII

  WEERT 15.00 : W INT. MAŁGORZATY( URODZINOWA)

  METERIK 18.00 : + ROBERT SZMITKO.

  **********************************************************************

  Niedziela Chrztu Pańskiego – święto

  Niedziela, 07 stycznia 2024 roku, I tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok B, II

  CZYTANIA

  Dzisiejszy dzień – święto Chrztu Pańskiego – ukazuje widoczne objawienie całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec objawia się poprzez głos – słowa skierowane w kierunku Syna, Jezusa Chrystusa, obecnego nad Jordanem i Duch Święty w postaci gołębicy. To wydarzenie jest też okazją do uświadomienia sobie tego, co to znaczy, że jesteśmy chrześcijanami – bo kiedyś zostaliśmy ochrzczeni – i co się z tym wiąże. Czym jest chrzest? Nie tylko jednym z sakramentów, ale też zobowiązaniem do przestrzegania Bożych przykazań – przykazań, które, jak słyszeliśmy, są wyrazem naszej miłości i pomagają zwyciężyć świat, czyli nie poddać się temu, co jest tylko doczesne, więc kiedyś przeminie.

  Pytania, które słyszymy u proroka Izajasza, mogą być trochę prowokacyjne dla współczesnego człowieka: Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? (Iz 55, 2) I faktycznie te słowa powinny skłonić do refleksji: czy nie jestem za bardzo zabiegany w pogoni za rzeczami materialnymi, czy nie zatracam się w pracy, gubiąc to, co tak naprawdę ma znaczenie – troska o zbawienie? Oczywiście, praca i zdobywanie pieniędzy są ważne, ale nie mogą stać się celem najważniejszym. Trzeba nam pamiętać o tym, kim jesteśmy, i celować wyżej, dalej – w stronę wieczności. Tylko Jezus może nam dać prawdziwe skarby, zapewnić zbawienie, które daje prawdziwą radość, zaspokaja w pełni nasze pragnienie.

  Może to nie być łatwe, aby swoje myślenie nastawić w pełni w kierunku zbawienia, bo – jak mówi do nas Pan w słowach Księgi proroka Izajasza – myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami (Iz 55, 8). Boża wola powinna być w naszym życiu ponad naszymi „zachciankami”. Tylko wtedy łaska może w pełni zadziałać w życiu i dać prawdziwe szczęście, tylko wtedy Boże słowa mogą wydać w naszym życiu dobre owoce. Każdy Boży zamysł ma swój cel i do wypełnienia się w życiu człowieka potrzebuje jego współpracy. Aby czerpać ze zdrojów zbawienia, trzeba się postarać o dotarcie do źródła. A tym źródłem jest słowo Boże i sakramenty. Pierwszym i najważniejszym z nich jest chrzest święty. To od chrztu Jezus rozpoczął swoją misję nauczycielską. W naszym życiu to chrzest zmywa grzech pierworodny, otwiera nas na łaskę i pozwala stać się w pełni dzieckiem Bożym, chrześcijaninem.

  Łaska wiary, którą otrzymujemy wraz z sakramentami, zobowiązuje nas do przestrzegania przykazań. Nie tylko zobowiązuje, ale też umacnia, abyśmy mogli wypełniać przykazania z prawdziwą miłością. Jedynie wtedy stają się one nie tylko obowiązkiem, ale i prawem, w którym można dostrzec sens. W ten sposób łatwiej jest dotrzeć do zdrojów zbawienia, z których możemy obficie czerpać, bo tak wielka jest Boża łaska. W pełni znajdziemy ją w Chrystusie, który jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata (J 1, 29). Powtarzamy te słowa na każdej Mszy Świętej. Warto w tym momencie sobie uświadomić, co one ukazują: że nie jest to tylko śpiew czy recytacja, towarzyszące łamaniu Hostii, a wyznanie pewnej prawdy wiary, wypowiedziane niegdyś przez Jana Chrzciciela. Grzech pierworodny jest gładzony przez chrzest święty. Każdy popełniony grzech jest usuwany poprzez rozgrzeszenie podczas szczerej spowiedzi świętej. Z niewoli wszystkich grzechów natomiast uwolnił nas sam Jezus Chrystus – Baranek Boży, który złożył siebie w doskonałej ofierze.

  Dziś, rozważając scenę chrztu Jezusa w Jordanie, warto zwrócić uwagę na pokorę św. Jana, który zaznacza, że przychodzi ktoś mocniejszy, ważniejszy od niego. Przychodzi Chrystus poprzez wodę, krew i Ducha. Wodą zostaje ochrzczony i sam uświęca tę wodę swoją obecnością. Przez swoją krew dokonuje naszego odkupienia. Duchem Świętym jest napełniony i z Nim tworzy jedno i – jak zaznacza Jan – będzie chrzcił Duchem Świętym, pośle tego Ducha, abyśmy i my mogli doświadczyć pełni łask.

  Zachęcam, aby szczególnie w tym dniu wrócić myślami do swojego chrztu. Raczej większość z nas nie pamięta tego dnia, ale warto być świadomym, że dzień chrztu świętego jest dla nas wielką łaską. Jest dniem nowych narodzin – narodzin z Ducha, uwolnieniem z piętna grzechu pierworodnego i wejścia w życie w łasce, w jedności z naszym Panem. Nie zapominajmy, że wiara nadaje życiu sens i sprawia, że widzimy coś więcej niż tylko doczesność. Dziękujmy Chrystusowi za to, że chce nas obficie obdarować darmowymi łaskami, szczególnie zbawieniem.

  o. Grzegorz Pruś CSsR  (07 stycznia 2024 roku, Rok B, II)

  Com przyrzekł Bogu przy chrzcie (Pieśń z tekstem) (youtube.com)