Przejdź do treści

4.02.- 5.Nd.zwykła

  3.02. Sobota,Meterik ( 1.sobota miesiąca)

  17.00 – adoracja NS ,różaniec wynagradzający . 17.30 – Msza sw: + Krzysztof Wobolewicz ( 1.r.+).

  4.02. – 5.NIEDZIELA ZWYKŁA

  9.00 VENLO: W INT. KATARZYNY I MARKA.

  12.00 BRUNSSUM : W INT. MILENY MARII GAPIŃSKI.

  15.00 WEERT: + ELA KOZANECKA ( +10.01.)

  18.00 METERIK :+ ZBIGNIEW ZOZUŃ( +20.R.+).

  W TYGODNIU : 6/7/8.02( WTOREK – CZWARTEK) METERIK,GODZ. 8.00.

  9.02. PIATEK ,METERIK GODZ. 18.30- ADORACJA,SPOWIEDŹ 19..00: MSZA ŚW.

  10.02. SOBOTA 17.00 METERIK – SPOWIEDŹ 17.30 MSZA SW…..

  11.02. – 6 NIEDZIELA ZWYKŁA- DZIEŃ MODLITW W INT. CHORYCH

  PÓŁ GODZ. PRZED MSZAMI – OKAZJA DO SPOWIEDZI

  VENLO 9.00: + DANUTA

  BRUNSSUM 12.00 : O ŁASKE ZDROWIA DLA PETRY

  WEERT 15.00 : O ZDROWIE DLA JANA KRZEWINY ( 75.URODZINY)

  METERIK 18.00 : ++ CZESŁAWA( 15.R.+) I RYSZARD GOŁĘBIEWSKI ( 11.R.+)

  *****************

  W niedziele w naszych kościołach – pół godz. przed Mszą – okazja do spowiedzi.20 minut przed Mszą – odmawiamy różaniec.

  . – WYŁOŻONE SĄ LISTY W KOSCIOŁACH,ABY CI,KTÓRZY ZECHCĄ PRZYJĄĆ SAKRAMENT CHORYCH W DNIU 11.02.( DZIEŃ MODLITW W INTENCJI CHORYCH )- MOGLI SIĘ NA NICH ZAPISAĆ.

  18.02. – W I NIEDZ. WIELKIEGO POSTU,BĘDZIE SPOWIADAŁ W NIEDZIELĘ ,W NASZEJ PARAFII ,KSIĄDZ HENRYK.

  ***KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI –  będzie zorganizowany w naszej parafii w dniach 2,3 oraz 9 i 10.marca.

  Cztery spotkania : 2 sobotnie o godz. 18.30 oraz 2 niedzielne o godz. 19.00(czyli po wieczornej Mszy sw. ),w Meterik,na plebanii. Zapisy : czeslawmargas@gmail.com . Zapisując sie,podajemy swoje imię i nazwisko,miejscowość zamieszkania.

  *** Rozpoczęliśmy przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.Przygotowanie wstępne odbywać się będzie poprzez cotygodniowe katechezy dostarczane na wasz adres e-mail. Rodziców młodych nastolatków- proszę o pomoc w przeczytaniu i zrozumieniu przez wasze dzieci tych materiałów,które przesyłam. Chętnych,którzy się nie zapisali,proszę o uczynienie tego na adres : czeslawmargas@gmail.com. Sakrament będzie udzielony w maju lub czerwcu tego roku( w Meterik,jesli będzie grupa 20-osobowa, bądź w sąsiedniej parafii, razem z młodzieżą z Eindhoven).

  *** ZAMÓWIONY ZOSTAŁ SZTANDAR DLA NASZEJ POLSKIEJ PARAFII LEŻĄCEJ NA TERENIE LIMBURGII,W DIECEZJI ROERMOND..JEGO KOSZT ,TO 1650 EURO.PRZEZ NAJBLIŻSZE TRZY NIEDZIELE,PRZY WYJŚCIU Z KOŚCIOŁÓW, BĘDZIEMY WAS PROSIĆ O ZŁOŻENIE OFIARY NA TEN CEL.SZTANDAR ZOSTANIE PRZYWIEZIONY Z WROCŁAWIA POD KONIEC TEGO MIESIĄCA.

  *W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZ. 18.45 – MITYNG „AA ” NA PLEBANII w METERIK.( NAPRZECIWKO KOŚCIOŁA)SCHADIKERWEG 3.

  *** W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O 18.30 – MITYNG ” TU I TERAZ „W VENLO, ERICAWEG 6 ( WEJŚCIE OD ULICY DOCTOR DE VISSERSTRAAT ). TO SĄ MITYNGI OTWARTE.

  ***********************************************************************

  WPROWADZENIE DO PRZEŻYCIA NIEDZIELNEJ LITURGII:

  Człowiek jest tajemnicą. Trudno poznać kogoś, gdy sami siebie nie znamy do końca? Siebie i innych powinniśmy odkrywać zawsze w kontekście prawdy. Ci, którzy patrzyli na Jezusa też stawiali sobie pytania: Kim On jest? Ten, który naucza, uzdrawia, wypędza złe duchy? Chcieli wiedzieć o Jezusie wszystko, ale nie byli w stanie wszystkiego pojąć. My też często zachowujemy się tak samo, jak ci którzy żyli w czasach Jezusa. Pytamy: Kim Ty jesteś, Panie? Niech Eucharystia będzie dla nas lekarstwem na drogach poznawania Zbawiciela
   Kościół w którym się gromadzimy jest miejscem , gdzie od codziennych trosk możemy wsłuchiwać się w słowo, które pochodzi z Bożych ust. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam Jezusa jako Lekarza dusz i ciał. Zbawiciel, patrząc na ludzką biedę duchową i cielesne cierpienie wychodzi naprzeciw temu wszystkiemu, co ogranicza człowieka: leczy, uzdrawia, podnosi na duchu poprzez Słowo, które ma moc nas zbawić.Pozwólmy znaleźć się Jezusowi, który przychodzi dziś do nas w słowie. Niech to słowo leczy i uzdrawia nas oraz podnosi na duchu w codzienności.   

  ***

  V niedziela zwykła

  Niedziela, 04 lutego 2024 roku, V tydzień zwykły, Rok B, II

  CZYTANIA

  W życiu spotykają nas różne trudności. Może się zdarzyć tak, że czujemy się jak Hiob: w oczekiwaniu na koniec tych problemów, w poczuciu marności tego życia… Często w trudach, w cierpieniu ciężko jest znaleźć jakiekolwiek pocieszenie, wydaje się, jakby te przeciwności nie miały końca. Mogą być trudności fizyczne czy też psychiczne, przez które czujemy się poranieni, załamani. Nie powinniśmy jednak zatrzymywać się na samym cierpieniu. Warto szukać pomocy u Tego, który leczy złamanych na duchu (Ps 147(146), 3), zna nasze cierpienia i chce nam pomagać. Taka wiara daje umocnienie, a nierzadko ratunek.

  Bardzo cenimy sobie zdrowie. W życzeniach składanych z różnych okazji najczęściej pojawia się chyba właśnie życzenie zdrowia, bo – jak to wiele osób mówi – gdy zdrowie będzie, to z innymi rzeczami też sobie poradzimy. Słusznie, że tego pragniemy, jednak nie można się w tych pragnieniach skupiać tylko i wyłącznie na sobie, na chęci realizacji własnych ambicji. Trzeba pamiętać o tym, że nie tylko ja jestem na świecie, ale są też inni ludzie, którzy może mnie potrzebują, potrzebują mojego dobrego słowa, potrzebują mojej posługi czy też samej obecności…

  Teściowa Szymona, gdy tylko wstała po chorobie, zaczęła usługiwać innym. Chorzy i opętani, którym Jezus pomógł wyjść z ich trudności, zniewolenia, zyskiwali upragnione zdrowie, wolność. W pewnym momencie do Jezusa zaczęły się schodzić tłumy osób, które pragnęły cudów, a niestety słowo Boże schodziło na dalszy plan. Dlatego Jezus ruszył dalej. Jak sam zaznacza, przyszedł przede wszystkim po to, aby nauczać, a cuda, uzdrowienia, wyrzucanie złych duchów są tylko potwierdzeniem Jego nauki. Konieczność zachowania takiej pokory Jezus ukazuje wielokrotnie. Jednym z takich przykładów może być też moment, gdy uczniowie cieszą się z tego, że złe duchy im się poddają i wtedy słyszą od swojego Nauczyciela, że ważniejsze jest to, że ich imiona są zapisane w niebie. Takiej pokory uczy nas dziś też św. Paweł, który pisze: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię (1 Kor 9, 16). Dla niego nagrodą nie jest własna korzyść, bo takiej nie ma, uznanie, którego niekoniecznie doświadcza czy też jakieś dobra materialne, których nie może się spodziewać. Nagroda, którą św. Paweł otrzymuje za swoją posługę, to ludzie, których pozyskuje dla Chrystusa i dla Ewangelii. Taka postawa ukazuje sens i cel głoszenia Bożego słowa.

  W poszukiwaniu dobra w życiu, oczekiwaniu na łaski, które możemy otrzymać, powinniśmy pamiętać o pokorze i cierpliwości. Nie warto skupiać się tylko na sobie, co współcześnie jest bardzo częstą postawą. Lepiej starać się o to, abym nie tylko ja miał korzyść z tego dobra, ale też by służyło ono innym. Wtedy bardziej doceniamy to, co otrzymujemy i widzimy w tym większy sens. Bez postawy pokory i zawierzenia Bogu jest to jednak trudne do osiągnięcia.

  Najdoskonalszym przykładem pokory jest oczywiście Jezus Chrystus, który wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby (Iz 53, 4, por. Mt 8, 17). On poprzez krzyż i ofiarę swojego życia wyzwolił nas z niewoli grzechu, a my przychodząc do kościoła, przychodząc na Eucharystię, pamiętajmy, że tu dokonuje się największy cud, najważniejsza ofiara. Jezus swoim cierpieniem pokazał, że może ono mieć sens. Nie ma nic złego w próbach ulżenia sobie w cierpieniu, jeśli nie prowadzi to do zła. Jeśli jednak spojrzymy na swoje cierpienie w kontekście krzyża Chrystusa i z Nim je złączymy, będzie lżej je unieść. Cierpienie, choroby, trudności są nieodłącznym elementem ludzkiego życia, jednak Chrystus i Boże słowo daje nam nadzieję na wieczne szczęście. Możemy je osiągnąć, jedynie trwając w wierze, którą budujemy poprzez Boże słowo, sakramenty i życie zgodne z wyznawaną przez nas wiarą, patrząc nie tylko na własne dobro, ale też na innych i nie szukając wyłącznie własnej korzyści.

  Kazania-homilie: V niedziela zwykła, Rok B

  o. Grzegorz Pruś CSsR  (04 lutego 2024 roku, Rok B, II)

  Religijne – Pójdź do Jezusa – tekst i tłumaczenie piosenki na Tekstowo.pl