Przejdź do treści

31.12.-1.01.-Niedziela św.Rodziny/Nowy Rok

  Święto Świętej Rodziny (B)

  FRANCISCO DE GOYA (PD)

  Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą

  W dzisiejszym kryzysie rodziny i małżeństwa, Święta Rodzina jest dla nas wzorem życia opartego na miłości i wzajemnym zaufaniu. Jest przykładem dla wielu małżeństw, że mimo wszelkich trudności i problemów, warto po raz kolejny zaufać i przebaczyć, aby znów budować Bożą rodzinę.

  Podczas tej Mszy Świętej prośmy za wszystkie rodziny, aby mimo różnych trudności, rodzina była Bogiem silna. Prośmy również o dar pojednania i przebaczenia dla rodzin skłóconych i rozbitych, aby na nowo wróciły na drogę wzajemnej miłości i życiem naśladowali rodzinę z Nazaretu.

  Wstęp do liturgii słowa

  I czytanie :Każdy człowiek ma obowiązek czcić i szanować swoich rodziców, o czym nam przypomni Księga Syracydesa. W drugim czytaniu święty Paweł żąda od rodziców szacunku dla ich własnych dzieci: „Ojcowie nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha”.Ewangelia według świętego Łukasza ukazuje nam dobitnie znaczenie wychowawcze domu rodzinnego. Pod okiem Maryi i Józefa dojrzewał Jezus w Nazarecie i we wszystkim był poddany swoim rodzicom. Wsłuchując się w teksty Święte, uczmy się miłości rodzicielskiej od Świętej Rodziny.

  PROGRAM MSZY ŚWIĘTYCH NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ:

  30.12. SOBOTA,METERIK ,GODZ. 17.30 – MSZA ŚW. W INTENCJI WSZYSTKICH PARAFIAN.

  31.12. NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

  VENLO – 9.00 : W PEWNEJ INTENCJI. 20 MIN.PRZED MSZĄ – RÓŻANIEC W INT. RODZIN.

  METERIK 11.00: W INT. SOLENIZANTA SYLWESTRA. 20 MIN.PRZED MSZĄ – NABOŻ.DZIĘKCZYNNE ZA KOŃCZĄCY SIĘ ROK 2023.

  BRUNSSUM 12.00 ( KS.HENRYK ):…

  1.01. 2024 ROK -PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ MARYI -BOŻEJ RODZICIELKI

  VENLO 9.00 : … 20 MIN.PRZED MSZĄ – NABOŻ. BŁAGALNE O BOZE BŁOG. W NOWYM ROKU.

  METERIK 12.00:…20 MIN. PRZED MSZĄ – ADORACJA N.SAKR. I NABOŻ. O BOŻE BŁOG. W NOWYM ROKU.

  BRUNSSUM 12.00:…

  *************************

  W TYGODNIU : WTOREK/ŚRODA/CZWARTEK – MSZE W METERIK O GODZ. 8.00

  PIĄTEK 5.01.- 1. PIĄTEK MIESIĄCA -METERIK 18.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU.19.00: MSZA ŚW. DZIĘKCZ.ZA OTRZYMANE ŁASKI

  SOBOTA 6.01. – UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI

  ROERMOND ( KATEDRA),GODZ.10.30 – MSZA ŚW. POGRZEBOWA ZA ZMARŁEGO BISKUPA + MGR HARRIE SMEETS.( BĘDZIE TRANSMISJA TELEWIZYJNA).

  METERIK 16.45 – ADORACJA NAJSW. SAKRAMENTU( MODL.RÓŻANCOWA Z OKAZJI 1. SOBOTY MIESIĄCA)

  17.30 – MSZA SW. Z UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI.( BŁOGOSŁ. KREDY ,KADZIDŁA): msza sw. w intencji parafian

  7.01. – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

  VENLO 9.00: + JÓZEF DAŚKO( 1.R.+)

  BRUNSSUM 12.00 : W INT. ANNY I TOMASZA ( 15.R.ŚLUBU) ,O BOŻE ŁASKI.

  WEERT 15.00 : PODZIEK.ZA OTRZYMANE ŁASKI,PROSBA O BOŻE BŁOGOSŁ. – DLA MAŁGORZATY I WALDEMARA

  METERIK 18.00:+ JOLANTA ( 2.R. +). W INT.PAWŁA,O DAR WIARY.

  *** W TYM DNIU -POŚWIĘCENIE WODY WE WSZYSTKICH KOŚCIOŁACH.KTO MA ŻYCZENIE – PROSZĘ PRZYNIEŚĆ POJEMNICZKI NA WODĘ ŚWIĘCONĄ I ZABRAĆ JĄ SOBIE DO DOMU.

  ***PO MSZACH ŚW. ODBĘDĄ SIE W TYM DNIU KRÓTKIE KATECHEZY DLA DZIECI PRZYGOT. SIĘ DO 1.KOMUNII SW.

  A/ PO MSZY W METERIK,OKOŁO 19- TEJ( 7.01.) – ZAPRASZAM NA WSPÓLNE KOLĘDOWANIE ,NA PLEBANIĘ.( MOŻNA PRZYNIEŚĆ ” COŚ SŁODKIEGO” NA WSPÓLNY STÓŁ.

  B/ WYŁOŻONE SĄ KARTECZKI NA ZAPISY KOLĘDOWE .CHCĄCY PRZYJĄĆ KSIĘDZA, PROSZENI SĄ O WYPEŁNIENIE I POZOSTAWIENIE KARTEK NA STOLIKU.( PROŚBA O NIESKŁADANIE OFIAR PIENIĘŻNYCH PODCZAS KOLĘDOWYCH SPOTKAŃ.)

  C/ Z OFIAR SKŁADANYCH PRZEZ PARAFIAN PODCZAS ZAKUPU ŚWIEC ŚWIĄTECZNYCH ,ZEBRALIŚMY OKOŁO 400 EURO.W NASZYM IMIENIU,PRZEKAZAŁEM NA KONTO SIÓSTR ELŻBIETANEK,PROWADZĄCYCH DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁOPIENNIE( POLSKA) – SUMĘ DWÓCH TYS. ZŁOTYCH ( 2000 ZŁ).

  PONIŻEJ – POTWIERDZENIE WPŁACONYCH PIENIĘDZY:

  Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Łopiennie dziękuje za wpłatę 2000 zł na zrzutkę Dom w Łopiennie – ratujemy nie tylko domowy budżet!.
  Zobacz i udostępnij swoją wpłatę. W razie potrzeby pobierz potwierdzenie wpłaty lub skontaktuj się z organizatorem.
  ks. Czesław Margas,TChr.

  Mgr. Harrie Smeets vijf jaar bisschop

  Vrijdag 8 december is het precies vijf jaar geleden dat Mgr. Harrie Smeets tot bisschop werd gewijd. Dat gebeurde op 8 december 2018 in een volle Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Mgr. Smeets ging daarna enthousiast aan de slag als de 24e bisschop van Roermond.

  In de zomer van 2021 werd bij hem een hersentumor geconstateerd, die het hem na verloop van tijd onmogelijk maakte zijn ambt verder uit te oefenen. Afgelopen zomer verleende paus Franciscus hem eervol ontslag als bisschop van Roermond. De gezondheidssituatie van Mgr. Smeets gaat heel langzaam steeds verder achteruit. Uw gebed wordt zeer op prijs gesteld.

  Foto: Mgr. Harrie Smeets tijdens zijn bisschopswijding op 8 december 2018 

  WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ ,PANIE – A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA ,NIECHAJ MU SWIECI.

  ****************************************************

  Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – święto

  Niedziela, 31 grudnia 2023 roku, Oktawa Narodzenia Pańskiego, Rok B, II

  CZYTANIA

  Ilu można mieć bliźnich i na jak długo w swoim życiu? Na świecie żyje obecnie ponad 8 miliardów ludzi, niemożliwym jest, by znać wszystkich, z każdym się spotkać i przez całe życie utrzymywać jakiekolwiek osobiste relacje. A przecież mamy podobno kochać i szanować każdego człowieka.

  W dzisiejszym czytaniu z Księgi Rodzaju przywołany zostaje Abram (czyli późniejszy Abraham), który zbliża się do kresu swego życia, nie doczekawszy się potomstwa. Oto Bóg składa mu obietnicę – jego potomkowie będą liczniejsi niż gwiazdy na niebie, a w relacji autora Listu do Hebrajczyków także liczniejsi niż piasek na brzegu rzeki. Nie chodzi tu nawet o dokładną ich liczbę, ale wielkie mnóstwo ludzi, którzy są wyraźnym znakiem obfitości Bożej łaski i Jego wierności danemu człowiekowi słowu. „Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu” – tak przed chwilą śpiewaliśmy.

  Niewątpliwie cała Ewangelia, którą znamy zachęca nas do kochania wszystkich ludzi, także tych, których w życiu osobiście nie spotkamy. Dzieje się to choćby przez naszą życzliwość wobec nich, pragnienie pokoju w każdym narodzie, troskę o poszanowanie każdego ludzkiego życia, choćby najmniejszego i najsłabszego oraz przez naszą pomoc chorym i potrzebującym, nawet jeśli nie znamy osobiście poszkodowanych w różnych katastrofach i tragediach na świecie.

  Bóg daje jednak nam także bardzo konkretny sposób miłowania naszych bliźnich, kiedy miłość sprawdza się nie tylko w modlitwie za kogoś na świecie i złożonej ofierze w czasie pilnej zbiórki. Takim Bożym sposobem jest nasza rodzina – konkret, który wymaga niewątpliwie rezygnacji z samego siebie, pewnego trudu, ale jednocześnie daje człowiekowi poczucie spełnienia, radości i dostrzegalne owoce miłości.

  Nie bez powodu w okresie Bożego Narodzenia, kiedy świętujemy Wcielenie Syna Bożego, czyli ukonkretnienie w sposób dla nas dostrzegalny Bożej miłości – Słowo stało się Ciałem – obchodzimy także święto Świętej Rodziny. To – oprócz całego bogactwa duchowych treści – także wyraźne wskazanie, gdzie i jak ukonkretnia się nasza miłość wobec bliźnich. Ludzie przedstawieni nam do kochania na pierwszym miejscu są bardzo blisko nas, na wyciagnięcie ręki, można powiedzieć na odległość naszego serca. Osiągalni przez nasze uczucia, postawy, zarówno przez najzwyklejszą codzienność i prozaiczność, jak i najgłębsze wzruszenia.

  Jezus, Maryja i Józef tworzą tak jak i my rodzinę, wspólnotę znaną każdemu nie po to, by wskazać jakiś nieosiągalny ideał miłości. Żyją w rodzinie, by i w nas obudziła się, także i dziś, wdzięczność za ten Boży sposób dawania szczęścia i przynoszenia dojrzałych owoców życia. „Przedzieramy się” duchowo przez barierę czasu i niektórych naszych wyobrażeń i uświadamiamy sobie, że i im nie ze wszystkim było łatwo i potrzeba było, jak to w rodzinie, wytrwałości, cierpliwości i ustąpienia ze swojej woli, ale także byli cały czas zjednoczeni wokół Bożego Syna, wcielonego Miłosierdzia i Przebaczenia. To sprawiło, że, dokładając również swoich osobistych starań, pracy, ich rodzina jest Świętą Rodziną.

  W jaki sposób drugi człowiek obok nas staje się naszym najbliższym bliźnim? Mąż staje się bliźnim dla żony, a ona dla niego? Podobnie dzieci względem rodzicom, a także odwrotnie, tworząc między sobą szczególną więź? To wszystko wynika z poszukiwania tego jedynego, który autentycznie jednoczy wszystkich i wszystko.

  Szopka betlejemska niesie w sobie zawsze to głębokie przesłanie – w centrum wspólnoty jest Jezus i każdy zwrócony ku Niemu. Dziś, stając ponownie na Eucharystii, a może i podchodząc także z dziećmi do żłóbka w naszym kościele, czy innym miejscu, zwróćmy uwagę na to, co mówi nam ten piękny zwyczaj.

  Spośród tylu ludzi na świecie, których szanujemy i kochamy, stajemy się prawdziwą rodziną, okazującą sobie miłosierdzie i przynoszącą dojrzałe owoce, przez zjednoczenie wokół Jezusa i życie według Jego Ewangelii. Ludzie stają się dla nas prawdziwymi bliźnimi przez prawdziwe życie w łączności z Bogiem. Tak i my również jako rodzina „rośniemy i nabieramy mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywa na Nas” (por. Łk 2,40).

  o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR  (niedziela, 31 grudnia 2023 roku, Rok B, II)