Przejdź do treści

24.09.- 25.niedz. zwykła

  XXV Niedziela Zwykła

  Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej — Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której się gromadzimy, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie . Należymy do winnicy Bożej — Kościoła, ale jaka jest nasza w nim obecność ? Usłyszymy dzisiaj przypowieść o robotnikach w winnicy. Winnicą jest Kościół, do którego Bóg wzywa ludzi w różnym czasie, aby wszystkich obdarować jednakową zapłatą — zbawieniem. Często tak trudno ludziom zrozumieć Boże drogi i Jego wezwanie, prorok Izajasz poucza więc, że Bóg ma swoje plany i kocha każdego człowieka niezależnie od jego postępowania. Naszą odpowiedzią na tę miłość ma być uwielbienie Boga, owocna praca i życie z Chrystusem. Tak wypełnił swą misję św. Paweł — tak mamy wypełniać ją my, by otrzymać zapłatę od Boga.

  23.09. SOBOTA 17.00 – SPOWIEDZ. 17.30: MSZA SW.:…

  24.09. – NIEDZIELA

  MSZE SW.

  HOUT BLERICK ,9.00 : w INT. ZUZANNY ( URODZINOWA)

  BRUNSSUM 12.00 : + STANISŁAWA URBAN.

  WEERT 15.00: W INTENCJI PARAFIAN.

  METERIK 18.00 :O SZCZĘŚLIWĄ OPERACJĘ, O ŁASKĘ ZDROWIA DLA BARTKA.

  Szczęśliwa rozrzutność

  ***********************************

  MSZE SW. W CIĄGU TYGODNIA: 25.09. – 1.10.2023

  26/27.09. WTOREK /ŚRODA : MSZA W METERIK O GODZ. 8.00

  28/29.09. CZWARTEK/PIĄTEK :MSZA SW. O GODZ. 19.00.POPRZEDZONE PÓŁ GODZINY WCZESNIEJ NABOŻENSTWAMI: W CZWARTEK – DO MATKI BOZEJ N.POMOCY, W PIĄTEK – ADORACJA EUCHARYSTYCZNA.

  30.09. SOBOTA

  METERIK – WYJĄTKOWO DZIŚ -NIE MA POLSKIEJ MSZY SW. O GODZ. 17.30 !!!

  MSZA SW. JEST ODPRAWIANA W BRUNSSUM ,O GODZ. 19.00: W INT. DUSZ CZYŚĆCOWYCH

  . PÓŁ GODZ. PRZED MSZĄ – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW./RÓŻANIEC.

  1.10. – NIEDZIELA ( 26.ND.ZWYKŁA)

  HOUT BLERICK ,GODZ. 9.00 : W INT. DANUTY I MARKA ( 31.ROCZNICA SLUBU)

  BRUNSSUM 12.00- W TYM DNIU NIE MA POLSKIEJ MSZY ŚWIĘTEJ !!!

  WEERT 15.00 : + MAREK ( 5.R.+).

  METERIK 18.00 : +BARBARA PIECZONKA

  Pół godz. przed mszami- okazja do spowiedzi, różaniec.

  Po Mszach – Spotkania z dziećmi i rodzicami, w ramach naszej katechezy( co dwa tygodnie)

  – książki, modlitewniki ,różance – do nabycia,na stolikach przy wyjściu.

  ROZPOCZYNAMY SPOTKANIA KATECHETYCZNE DLA DZIECI. PIERWSZA I TRZECIA NIEDZIELA KAŻDEGO MIESIĄCA,W NASZYCH KOSCIOŁACH,PO MSZACH SW.,KRÓTKA KATECHEZA .PROSZĘ O DOKONANIE ZAPISÓW I ODBIÓR KSIĄŻEK.NASTĘPNA KATECHEZA- 1.10.2023.

  BIURO PARAFIALNE, OKAZJA DO ROZMOWY Z DUSZPASTERZEM- W SOBOTY OD 9-12.MOZLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA KSIĄZEK Z NASZEJ BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ.

  WARTO ZAREZERWOWAĆ SOBIE CZAS I POJECHAĆ SAMOCHODEM DO BANNEUX W BELGII – POLSKA PIELGRZYMKA RÓŻANCOWA – SOBOTA , 7. 10 .2023 . PROGRAM : OD GODZ. 10.00- SPOWIEDZ. 10.30 – RÓŻANIEC .11.00- MSZA SWIĘTA. 14.00- DROGA KRZYZOWA. 15.00- MIĘDZYNARODOWE NABOŻEŃSTWO DLA CHORYCH ( BIERZEMY W NIM UDZIAŁ – WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I MOŻLIWOSCI CZASOWYCH ).

  W NIEDZIELĘ ,1.10. – NIE BĘDZIE SIĘ MOGŁA ODBYĆ MSZA SW. W BRUNSSUM O GODZ. 12.00.!!!

  WYJĄTKOWO ZAPRASZAM WIĘC NA MSZĘ NIEDZIELNĄ W BRUNSSUM – W SOBOTĘ WIECZOREM O GODZ. 19.00 ,DNIA 30.09.2023.

  KURS PRZEDMAŁZEŃSKI W NASZEJ PARAFII : 14/15 (SOBOTA- NIEDZIELA ) ORAZ 21/22. (SOB./ND) PAŹDZIERNIKA 2023 W METERIK ,NA PLEBANII. W SOBOTY – GODZINA 18.30 .W NIEDZIELE – O GODZ. 19.00. PROSZĘ ZAPISYWAĆ SIĘ POD ADRESEM : czeslawmargas@gmail.com, PODAJĄC SWOJE IMIĘ I NAZWISKO ORAZ NR TELEFONU.

  . GRUPA WSPARCIA „AA„( DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ) SPOTYKA SIĘ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZINIE 19.00 , W VENLO ( 5915 ES ), PRZY ULICY ERICAWEG 6. WSTĘP WOLNY . TELEFONY KONTAKTOWE: TOMEK 0049 1521 5800 677 i JOANNA 0049 1521 5294 517.

  ZAPISUJMY SIĘ DO PARAFII.DRUKI WYŁOZONE NA STOLIKACH bądź POPRZEZ LINK DOSTĘPNY NA STRONIE PARAFIALNEJ- www.faustyna.nl

  OD PAŹDZIERNIKA W PIĄTKI WIECZOREM,PO MSZY ŚW.,- ZAPRASZAM NA SPOTKANIA BIBLIJNE. 2 X W MIESIĄCU.PIERWSZE SPOTKANIE 6.10.2023 W METERIK.

  WSZELKIEGO DOBRA SOLENIZANTOM. Z BOŻYM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM PRZEŻYJMY TEN NOWY TYDZIEŃ.

  CZYTANIA liturgiczne

  1. Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry? (Mt 20, 15)
  2. Czyż nie jest trochę tak, że postawa robotników z przytoczonej przed chwilą przypowieści jest nam bliska? Czyż nie jest trochę tak, że owa sprawiedliwość Boża nie do końca jest przez nas rozumiana, bo my myślimy trochę inaczej, bardziej po ludzku? No bo przecież, skoro pracowałem więcej, powinienem być lepiej wynagrodzony.
  3. Taka logika jest nam bliska, bo jest nam wpajana od dziecka – na wszystko trzeba sobie zasłużyć: na jakąś nagrodę, na czyjś szacunek, a nawet na czyjąś miłość. I bardzo często niestety taki sposób myślenia przekładamy na naszą relację z Panem Bogiem: Trzeba zasłużyć na miłość Boga, trzeba zasłużyć na zbawienie… A czyż dziecko musi cokolwiek czynić, by zasłużyć na miłość rodziców? Czy też raczej – poza sytuacjami skrajnie patologicznymi – jest kochane przez mamę i tatę od pierwszego oddechu, od pierwszego otwarcia oczu, od pierwszego krzyku, bez żadnych warunków i bez względu na wszystko? Taka też jest i miłość Boga, który – jak śpiewaliśmy w psalmie – jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył (Ps 145, 9).
  4. Można zatem powiedzieć, że ta dzisiejsza Ewangelia jest niezwykle optymistyczna, bo ukazuje nam – w sposób bardzo obrazowy – jak potężne jest miłosierdzie Boże. Owa przypowieść ukazuje nam, że Boża miłość i Boże przebaczenie nie ma żadnych granic czasowych – nie trzeba mieć zatem odpowiedniego stażu we wspólnocie Kościoła, nie trzeba zbierać jakichś punktów w niebiańskim programie lojalnościowym – Boga można spotkać w każdym momencie naszego życia, nawet w ostatniej jego godzinie. Ktoś, kto całe życie przeżył pogubiony, zatracony w swoich grzechach, może doświadczyć Bożego miłosierdzia nawet w ostatniej godzinie swojego życia – warunkiem jest jedynie gotowość do nawrócenia, pragnienie pojednania z Bogiem, który – jak pisał prorok Izajasz – hojny jest w przebaczaniu (Iz 55, 7). To pierwsza lekcja płynąca z dzisiejszej liturgii słowa: wyzbyć się owej kategorii zapłaty z naszego myślenia.
  5. Rzeczywiście, z jednej strony taka wizja możliwości pojednania z Bogiem nawet w ostatniej chwili naszego życia jest bardzo optymistyczna, ale z drugiej strony może rodzić pewien bunt, szczególnie w nas, ludziach wierzących i starających się żyć wiarą każdego dnia. Tak jak buntowali się owi robotnicy, którzy cały dzień w pocie czoła pracowali w winnicy gospodarza. Tymczasem Bóg każdemu z nas obiecał zbawienie, każdemu z nas obiecał miejsce w królestwie niebieskim i ta Jego obietnica pozostaje cały czas aktualna – nawet dla tych wszystkich ludzi, którzy wciąż odrzucają Pana Boga i w ich życiu nie ma dla Niego miejsca. Bóg jednak wciąż swoją obietnicę podtrzymuje i do ostatniej chwili wychodzi i poszukuje tych, którzy są gotowi i chcą wejść do Jego winnicy.
  6. Naszym zadaniem jest włączyć się w owo Boże miłosierdzie. Jako wspólnota Kościoła nie tylko mamy siebie uświęcać, ale mamy być tym zaczynem przemieniającym świat, przemieniającym serca ludzi zatwardziałych, ludzi zastałych w swoich grzechach. To jest zadanie każdej wspólnoty, która gromadzi się wokół Chrystusowego ołtarza – wypraszać nawrócenie grzeszników, tak abyśmy wszyscy zostali zbawieni, nawet ci, a może przede wszystkim ci, którzy dopiero w ostatnim momencie – dzięki naszej modlitwie i świadectwu naszego życia – dołączą do grona zaproszonych do winnicy Gospodarza. Trzeba wyzbyć się naszej ludzkiej zawiści, ludzkiego szemrania i starać się przemieniać na wzór Chrystusa, który nie odwracał się od celników i grzeszników, ale siadał z nimi do stołu – bo Bóg jest zawsze blisko tych, którzy Jego miłosierdzia najbardziej potrzebują. I to jest druga nauka wypływająca z dzisiejszej Ewangelii – być konkretnym wyrazem Bożego miłosierdzia wobec innych ludzi.
  7. Sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej (Flp 1, 27) – zachęca nas dzisiaj św. Paweł. Prośmy więc dobrego Boga, aby udział w tej Eucharystii przemieniał nasze serca i umysły, abyśmy sami doświadczali dobroci Boga, właściwie ją rozumieli i potrafili o niej świadczyć wobec wszystkich ludzi.
  8. Kazania-homilie: XXV niedziela zwykła, Rok A.
  9. o. Arkadiusz Buszka CSsR  (24 września 2023 roku, Rok A, I)