Przejdź do treści

19.05.- Zesłanie Ducha świętego

  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - ROK B

   

  DUCCIO DI BUONISEGNA (PD )….Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym….

  Tak jak Uczniowie Chrystusa, gromadzimy się w Wieczerniku, aby sprawować Najświętszą Ofiarę Ciała i Krwi Pańskiej. Dziś na sprawowaniu Eucharystii gromadzi nas uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To w Niej, przez Ducha Świętego dopełnione zostaje paschalne dzieło Jezusa Chrystusa. Jego darem jest Duch Święty, przez którego Bóg odnawia nasze serca i oblicze ziemi.

  Prośmy podczas Mszy Świętej, aby Duch Święty był obecny w naszym życiu, byśmy posiedli Jego dary dla dobra wspólnoty Kościoła. Za to, że nie zawsze jesteśmy otwarci na  działanie Ducha  Świętego w naszym życiu,przepraszajmy Boga.

  Podczas każdej Liturgii Słowa, także i dzisiaj, Duch Święty poprzez karty Pisma Świętego ,wlewa do naszych umysłów i serc Bożą naukę, która zapala  „ogień miłości”. To Duch Święty, który przychodzi w Słowie, pozwala nam zrozumieć tajemnice naszej wiary, a także dokonuje w naszych sercach cuda, które miały miejsce „w początkach głoszenia Ewangelii”.

  18.05. sobota Meterik – godz. 17.00 : adoracja N.Sakr. ,majowe( okazja do spowiedzi) 17.30 -Msza św – wigilia Zesłania Ducha świętego : W intencji Damiana( o łaskę nawrócenia)

  godz. 18.45- Mityng AA (plebania Meterik)

  19.05. -NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO- UROCZYSTOŚĆ

  Pół godziny przed Mszami – adoracja Najsw. Sakramentu ,dziękczynienie za Ducha sw.

  Po Mszach – okazja do spowiedzi oraz udzielenie Komunii sw. tym, kt. się spowiadali.

  VENLO ,9.00 : W int. Danuty i Marka, o Boże błogosł.

  BRUNSSUM 12.00 : ++Eliza i Esger Spoelstra ( ++ rodzice).

  WEERT 15.00 : W int. Antoniego ( urodz.,3 lata)

  METERIK 18.00: O szczęśl. rozwiązanie problemów Katarzyny.

  20.05.,poniedziałek – NAJS. MARYI PANNY – MATKI KOŚCIOŁA

  METERIK 19.30 – Nab.majowe. 20.00 – Msza święta.

  21.05. wtorek ,sw. Jana Nepomuncena. ( dzień swiecen kapłanskich u chrystusowców w Poznaniu)-

  Meterik :19.30 -nab.majowe, 20.00 – msza sw.

  22.05. środa ,wspomnienie świętej Rity.

  godz. 19.30 -nabożenstwo.20.00 – Msza sw.

  23.05. czwartek – Jezusa Chrystusa ,Najwyższego i Wiecznego Kapłana

  godz. 19.30 – nabozenstwo.godz. 20.00 – Msza sw.

  24.05. piątek – NMP Wspomozycielki wiernych

  godz. 19.00 spowiedz. ,godz. 19.30 nabożenstwo.godz. 20.00: Msza sw.

  25.05. sobota ,Meterik 17.00 -spowiedz,majowe.17.30 : Msza sw. niedzielna( z uroczystosci Najśw.. Trójcy).:W intencji Damiana.

  godzina 18.45 – Mityng „AA” na plebanii.

  26.05. – NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

  9.00 VENLO : DZIĘKCZYNNA ,DO MB.,ZA OTRZYMANĄ POMOC

  12.00 BRUNSSUM : + JANUSZ BARTEL,++GERTRUDA I WILHELM, ++ Z RODZINY.

  15.00 WEERT: DZIĘKCZYNNA ,Z OK. 5.R.SLUBU,DLA MARIOLI I TOBIASZA,Z PROSBĄ O POTRZEBNE ŁASKI.

  18.00 METERIK : PODZIĘKOWANIE ZA DAR SYNA DAWIDA.

  PÓŁ GODZINY PRZED MSZAMI – OKAZJA DO SPOWIEDZI.

  PO MSZACH – KATECHEZA DLA DZIECI I RODZICÓW.

  PRZYPOMNIENIE ,IŻ W HOLANDII ,2.06. W NIEDZIELĘ ,PRZYPADA UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA.W KAŻDYM Z NASZYCH KOSCIOŁÓW ODBĘDĄ SIĘ PROCESJE.PROŚBA O POMOC W ICH ZORGANIZOWANIU.PROSIMY O PRZYGOTOWANIE DZIECI SYPIĄCYCH KWIATY. W TYM DNIU – MSZA SW. W VENLO – WYJĄTKOWO O GODZINIE 8.00 !!!

  *************************************************************

  Niedziela Zesłania Ducha Świętego

  Niedziela, 19 maja 2024 roku, VII tydzień zwykły, Rok B, II

  CZYTANIA

  Uroczystość Zesłania Ducha świętego to bardzo ważne wydarzenia w życiu Kościoła i w życiu każdego z nas. Dziś szczególnie zaprośmy Ducha św., aby na nas zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi.

  Chciałbym dzisiaj zatrzymać się nad jednym słowem, które niesie w sobie bardzo ważne przesłanie dla nas, żyjących w obecnych czasie. To słowo brzmi – PARAKLET. To słowo nie jest łatwe do przetłumaczenia, ponieważ zawiera w sobie kilka znaczeń. Chciałbym zatrzymać się na dwoma znaczeniami tego słowa: POCIESZYCIEL i OBROŃCA.

  Paraklet jako Pocieszyciel.

  Wszyscy, szczególnie w trudnych okresach naszego życia szukamy pocieszenia. Często jednak uciekamy się jedynie do ziemskich pociech, które szybko gasną. Słyszeliśmy dzisiaj w słowach sekwencji przed Ewangelią, że Jezus daje nam pociechę z nieba, Ducha Świętego, „Słodką radość serc”.

  Zapytajmy jaka jest różnica? Pociechy tego świata najczęściej dają chwilową ulgę, ale nie leczą głębokiego zła, które nosimy w sobie. Nie leczą u korzeni. Działają na powierzchni, na poziomie zmysłów, ale niekoniecznie serca.

  Tylko Ten, który sprawia, że czujemy się miłowani takimi jakimi jesteśmy, daje pokój serca. Duch Święty tak czyni, Boża miłość, tak czyni: zstępuje do wnętrza, jako Duch działa w naszym duchu. Nawiedza serce w tym, co wewnętrzne.
  Siostro, bracie, jeśli odczuwasz mrok samotności, jeśli nosisz w sobie głaz, który tłumi nadzieję, jeśli nie możesz znaleźć drogi wyjścia, otwórz się na Ducha Świętego.

  Jak działa diabeł? Najpierw nam schlebia i sprawia, że czujemy się niezwyciężeni a potem nas powala i sprawia, że czujemy się źle: bawi się z nami. On robi wszystko by nas powalić, podczas gdy Duch Święty chce nas podnieść.

  Popatrzmy na Apostołów: byli samotni tamtego ranka, zagubieni, przebywali za zamkniętymi drzwiami ze strachu, a przed oczyma mieli wszystkie swoje porażki i słabości, swoje grzechy, zaparli się Jezusa. Lata spędzony z Jezusem ich nie zmieniły, byli wciąż tacy sami. Kiedy otrzymują Ducha Świętego wszystko się zmienia: problemy i wady pozostają te same, a jednak już się ich nie obawiają. Niczego się już nie boją.

  Drodzy! My też jesteśmy wezwani do stania się parakletami, czyli pocieszycielami. W jaki sposób możemy to zrobić? Stając się bliskimi, współczującymi i czułymi na wzór samego Boga, który właśnie takie jest dla każdego człowieka.

  Paraklet mówi do Kościoła, że dziś jest czas pocieszenia. Czas, by nieść radość Zmartwychwstałego; czas by wypełniać świat miłością; czas w którym trzeba świadczyć o miłosierdziu.

  Paraklet jest Obrońcą.

  Paraklet jest „Duchem prawdy”, który broni nas przed fałszem zła, inspirując nasze myśli i uczucia. Czyni to delikatnie, nie zmuszając nas do niczego, ale proponując. Duch fałszu, można powiedzieć, dziś szeroko obecnego w życiu osobistym i społecznym, próbuje nas zmusić, chce abyśmy uwierzyli, że zawsze jesteśmy zobowiązani poddać się złym sugestiom i impulsom wad.

  Spróbujmy się przyjąć trzy sugestie pochodzące od naszego Obrońcy. Potraktujmy je jako odtrutki przeciwko pokusom.

  1. Pierwsza rada płynąca od Ducha Świętego brzmi: „Żyj teraźniejszością”. Nie przyszłością, nie przeszłością, ale teraźniejszością. Duch Święty przypomina nam o łasce teraźniejszości. Nie ma dla nas lepszego czasu, jak dzień dzisiejszy. Teraz jest czas działania Boga, teraz jest czas czynienia dobra, teraz jest czas czynienia miłości.
  2. Paraklet radzi: „Dąż do całości”. Całości a nie części. Duch Święty woli działać i wnosić nowość w całości, we wspólnocie. Kiedy się przyjrzymy Apostołom to uświadomimy sobie, że byli oni bardzo różni. Mieli przeciwstawne idee, różne światopoglądy, ale kiedy otrzymali moc Ducha Świętego, nauczyli się nie dawać pierwszeństwa sowim poglądom, ale Bożej całości. Jeśli damy pierwszeństwo Duchowi Świętemu w naszym życiu pozbędziemy się podziałów. Paraklet pobudza do jedności, zgody, harmonii różnorodności. Dążmy do całości, a nie będziemy wolni od ideologii.
  3. Trzecia rada: „Postaw Boga przed swoim ja”. To decydujący krok w życiu duchowym, które nie jest zbiorem naszych zasług i uczynków, ale przyjęciem Boga. Paraklet potwierdza prymat łaski. Jeśli ogołocimy się z samych siebie, zostawimy miejsce dla Pana; gdy powierzymy się Jemu, odnajdziemy się na nowo. Nie zbawimy nikogo a nawet siebie o naszych własnych siłach. Kościół nie jest ludzką organizacją – jest ludzki, ale nie jest organizacją tylko ludzką – Kościół jest świątynią Ducha Świętego.

  Duchu Święty, Duchu Paraklecie, pociesz nasze serca.

  Kazania-homilie: Niedziela Zesłania Ducha Świętego  – uroczystość ,o. Ryszard Bożek CSsR  (19 maja 2024 roku, Rok B, II)

  **********************************************************

  Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – święto

  Poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego
  Poniedziałek, 20 maja 2024 roku, VII tydzień zwykły, Rok B, II

  CZYTANIA

  Po wczorajszej uroczystości Zesłania Ducha Świętego oddajemy dziś cześć Najświętszej Maryi Pannie Matce Kościoła. Maryja była obecna w Wieczerniku w momencie zesłania Ducha Świętego, była u początków rodzącego się Kościoła. Z pewnością dodawała odwagi apostołom, aby ogłaszali prawdę o zwycięstwie Jezusa Chrystusa nad śmiercią.

  W dzisiejszej Ewangelii stajemy pod krzyżem wraz z Maryją. Tam to właśnie zostaliśmy oddani przez Jezusa pod Jej macierzyńską opiekę, a Ona stała się naszą Matką.

  Jaki ten fakt ma wpływ na nasze życie? Z pewnością świadomość, że Maryja wspiera nas z nieba swoimi łaskami, dodaje nam sił. Wiele osób zaświadcza o tym, że odczuwa obecność Matki Bożej w swojej codzienności. Maryja chce być przy nas nie tylko po to, abyśmy nie odczuwali samotności, nie tylko po to, aby wysłuchiwać naszych próśb – mamy na to bardzo dużo świadectw. Jej obecność ma również charakter wspierania nas na drodze świętości oraz na drodze ewangelizacji.

  W takim rozumieniu roli Matki Bożej w naszym życiu z pomocą przychodzi nam dzisiejsza modlitwa mszalna, w której zawarta jest następująca prośba do Boga:

  „Boże, miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją Rodzicielkę, Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matką, spraw, aby za wstawiennictwem miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci, i pociągał do siebie wszystkie narody”.

  Tak więc dzięki wstawiennictwu Maryi Kościół ma wzrastać. Wzrost Kościoła nie dokonuje się jednak jakoś automatycznie. Zależy on od dwóch innych czynników wymienionych w powyższej modlitwie: od świętości swoich dzieci oraz od zapału ewangelizacyjnego. Maryja wzywa więc nas do świętej misyjności.
   

  Gdy mówimy o wzroście Kościoła, nie mamy na myśli jego terytorialnej ekspansji, nie chodzi też o proste powiększanie liczby wiernych, którzy przez bramę chrztu świętego staną się członkami wspólnoty. Oczywiście, że ewangelizacja zakłada pójście w nowe strony i zwracanie się do coraz to nowych osób z orędziem Chrystusa. Ale to jest niejako owoc tego, co wcześniej dokonuje się w sercu każdego chrześcijanina i w życiu wspólnoty Kościoła. Maryja ma nas wspierać, abyśmy stawali się świętymi tam, gdzie przebiega nasza codzienność, w powołaniach, jakie realizujemy: to tutaj właśnie stawia nas Bóg, abyśmy urzeczywistniali obecność Jezusa Chrystusa. Mamy świadomość, że życie jest zmaganiem, że trudno iść za Chrystusem, że być może łatwo idziemy na kompromisy ze złem, ale dlatego właśnie mamy Kościół, ze skarbami sakramentów, które nas odnawiają i uświęcają. Mamy również wspólnotę braci i sióstr, dzięki czemu nie musimy być osamotnieni. Jesteśmy dziećmi Kościoła, tutaj dokonuje się nasze uświęcenie, a Maryja jest tego Kościoła Matką.

  Drugim wymiarem naszego trwania we wspólnocie jest ewangelizacja. Nie ma chrześcijaństwa bez głoszenia Ewangelii. Nie ma Kościoła bez ewangelizacji. Ta prawda w jakiś sposób powinna znajdować swój konkret również w naszym życiu. Czy obchodzi mnie zbawienie innych ludzi? Czy przejmuję się tym, że ktoś całkiem blisko mnie nie poznał jeszcze Chrystusa i Kościoła albo poznał jakąś tego zniekształconą formę? Dążenie do świętości jest powiązane z głoszeniem Chrystusa. Głoszenie to nie musi od razu przybierać bezpośredniej formy przepowiadania. Św. Franciszek miał mówić swoim braciom: „zawsze głoście Ewangelię, a gdyby okazało się to konieczne, także słowami!” No właśnie. Już sama obecność chrześcijanina może być świadczeniem o Jezusie Chrystusie.

  Niech Maryja, nasza Matka, wspiera nas na tej drodze. Wpatrujmy się w Nią, gdyż Ona w pełni zrealizowała swoją misję. Pragnie również, aby Jej Syn był przez nas kochany i przez nas zaniesiony do tych, którzy na Niego czekają.

  Kazania-homilie: Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
                                   Poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, o. Sylwester Pactwa CSsR  (20 maja 2024 roku, Rok B, II)