Przejdź do treści

18.06. 2023 – 11. NIEDZIELA ZWYKŁA

  Przez Krew Chrystusa ,Bóg zawarł z ludźmi Nowe Przymierze i ustanowił Nowy Lud Boży – Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Na niedzielnej Mszy sw. gromadzimy się jako Lud Boży, by składać Bogu dziękczynienie.

  Sobota 17.06.,godz. 17.30 Meterik : Msza sw. w intencji Parafian

  Niedziela 18.06.

  Pół godziny przed każdą Mszą sw. jest okazja do spowiedzi.

  20 minut przed Mszą – śpiewamy Litanię do Najśw. Serca Pana Jezusa.

  Hout Blerick,godz. 9.00 : + Maksymilian,++ z rodz. Przybylskich

  Brunssum 12.00 : + Maria Wieczorek ( 1.r.+)

  Weert  15.00 : w int. + osoby.

  Meterik 18.00 : wolna intencja

  Wtorek I czwartek – Msze sw. w Meterik o godz. 8.00

  Sroda I piątek – Msze o godz. 20.00,poprzedzone pólgodzinną adoracją Najsw. Sakramentu,okazja do spowiedzi.

  Sobota 25.06. – Uroczystosc Narodzenia sw. Jana Chrzciciela

  Zakonczenie roku szkolnego

  Msza sw. w Meterik o godz. 17.30 : +Stanisław Gawrych

  Niedziela 25.06.2023 – 12. Niedziela zwykła “A”

  Hout Blerick ,godz. 9.00 :Maria Mazur ( 3.r.+).

  Brunssum ,12.00 : Olenka Bała( 22.urodziny ,od ojca.)

  Weert ,15.00 :………………

  Meterik 18.00 :……………..

  1.Wyłozone są archiwalne numery czasopisma “Miłujcie się”.Do wzięcia, gratis.

  2.Prosba o zapisywanie się do naszej parafii>Wyłozone są druki na stolikach przy wyjściu.

  3. Prosba o godny strój w kosciele,na niedzielnej Mszy sw.

  4. FB ( strona naszej Parafii) : FB  Parafia Polska Meterik.