Przejdź do treści

15.10.- 28.Nd.zwykła

  XXVIII Niedziela Zwykła

   

  HENRYK PRZONDZIO/AGENCJA GN

  Bóg przygotował nam ucztę, która jest zapowiedzią zbawienia. Wszyscy zostaliśmy zaproszeni na tę ucztę. Przychodzimy więc w niedzielę, by stanąć przed ołtarzem Pana i przygotować się na wieczne spotkanie z Nim tam, gdzie raz na zawsze zostanie zniszczona śmierć i grzech.
  Uczta jest symbolem radości, spokoju i jedności. Dlatego Pismo św. często ukazuje zbawienie wieczne pod obrazem uczty. Na tę ucztę Chrystus zaprasza wszystkich ludzi, bo wszystkich pragnie zbawić. Jednak ci, którzy odrzucają udział w tej uczcie, sami siebie skazują na odrzucenie. Bóg jest gotów zaspokoić wszystkie ludzkie potrzeby, bo jest źródłem naszej siły i wszystko możemy w Tym, który nas umacnia. Naszym umocnieniem jest udział w niedzielnej ofierze Mszy świętej.

  ***********************************************

  https://www.chrystusowcy.pl/home/jasnogorskie-czuwanie-modlitewne-za-polonie-i-jej-duszpasterzy-ad-2023?fbclid=IwAR2nLNWBfSDpEVK-Mfck5GeHIJBLfw51pbKPpBMWOGeQIB3lyii5K0r8tJw

  SOBOTA 14.10.METERIK

  17.00 – RÓŻANIEC,SPOWIEDZ. 17.30 – MSZA SW.:W INTENCJI CZŁONKÓW RÓŻY SW. OJCA PIO

  18.30 – KURS PRZEDMAŁŻ. ,PIERWSZE SPOTKANIE NA PLEBANII W METERIK.( ADRES: SCHADIKERWEG 3 5964 NA METERIK).

  15.10.- 28.NIEDZIELA ZWYKŁA

  9.00 HOUT BLERICK : W INTENCJI JULII( URODZINOWA)

  12.00 BRUNSSUM: ++ LESZEK,KRYSTYNA FIRKOWSCY

  15.00 WEERT: W INTENCJI PARAFIAN

  18.00 METERIK : W INT. OJCZYZNY.O DARY DUCHA SW. DLA GŁOSUJĄCYCH,W DNIU WYBORÓW.

  19.00 METERIK,PLEBANIA : 2.SPOTKANIE W RAMACH KURSU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO

  *********************************************

  19.10.CZWARTEK – GODZ. 18.30- RÓŻANIEC W METERIK.GODZ. 19.00- MSZA SW….

  20.10.PIĄTEK -GODZ. 18.30 RÓZANIEC.SPOWIEDŹ.ADORACJA . GODZ. 19.00: MSZA SW.- W INTENCJI DUSZ CZYŚĆCOWYCH .GODZ. 19.30 – KRĄG BIBLIJNY( czytamy Ewangelię św. Marka).

  21.10.SOBOTA -GODZ. 17.00 SPOWIEDŹ,RÓŻANIEC. GODZ. 17.30 – MSZA SW.( JAKO NIEDZIELNA)…GODZ. 18.30 – 3.SPOTKANIE W RAMACH KURSU PRZEDMAŁŻENSKIEGO.

  22.10 – 29.NIEDZIELA ZWYKŁA

  9.00 HOUT BLERICK:…

  12.00 BRUNSSUM: ++ ZOFIA,HENRYK CIEŚLAK

  15.00 WEERT:…

  18.00 METERIK :W INTENCJI DUSZ CZYŚĆCOWYCH.

  19.00 – 4. SPOTKANIE W RAMACH KURSU PRZEDMAŁZENSKIEGO( PORADNICTWO RODZINNE).

  *******************************

  1.KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W NASZEJ PARAFII : 14 i 15 (SOBOTA- NIEDZIELA ) ORAZ 21 i 22. (SOB./ND) PAŹDZIERNIKA 2023 W METERIK ,NA PLEBANII. W SOBOTY – GODZINA 18.30 .W NIEDZIELE – O GODZ. 19.00. PROSZĘ ZAPISYWAĆ SIĘ POD ADRESEM : czeslawmargas@gmail.com, PODAJĄC SWOJE IMIĘ I NAZWISKO ORAZ NR TELEFONU.

  2. GRUPA WSPARCIA „AA„( DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ) SPOTYKA SIĘ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZINIE 19.00 , W VENLO ( 5915 ES ), PRZY ULICY ERICAWEG 6. WSTĘP WOLNY . TELEFONY KONTAKTOWE: TOMEK 0049 1521 5800 677 i JOANNA 0049 1521 5294 517.

  3ZAPISUJMY SIĘ DO PARAFII.DRUKI WYŁOZONE NA STOLIKACH bądź POPRZEZ LINK DOSTĘPNY NA STRONIE PARAFIALNEJ- www.faustyna.nl

  4. WYŁOZONE SĄ PRZY WEJSCIU DO ŚWIĄTYNI ,MODLITEWNIKI I RÓŻANCE,PROSZĘ SKORZYSTAĆ.

  5. DZIS,CZYLI 15.10, PO MSZACH,KRÓTKIE SPOTKANIE KATECHETYCZNE DLA DZIECI I RODZICÓW.

  XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK A

   

  AGATA COMBIK /FOTO GOŚĆ

  „Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami”

  ************************************************

  https://www.chrystusowcy.pl/home/jasnogorskie-czuwanie-modlitewne-za-polonie-i-jej-duszpasterzy-ad-2023?fbclid=IwAR2nLNWBfSDpEVK-Mfck5GeHIJBLfw51pbKPpBMWOGeQIB3lyii5K0r8tJw

  Vademecum wyborcze katolika – dokument Rady ds. Społecznych KEP

  Vademecum wyborcze katolika – dokument Rady ds. Społecznych KEP

   

  AGNIESZKA OTŁOWSKA /FOTO GOŚĆ

  Opowiadanie się po stronie życia, zabieganie o ochronę praw rodziny i zaangażowanie na rzecz pokoju to niektóre z zasad zawartych w „Vademecum wyborczym katolika”. Dokument Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski został opublikowany 21 września, w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych.

  Rada ds. Społecznych KEP, odnosząc się do nauki społecznej Kościoła, w specjalnym vademecum przypomina podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik. „Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach” – czytamy w vademecum.

  Członkowie Rady podkreślają, że „udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się +na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego+”.

  Przypominają też, że w sprawach wartości nienegocjowalnych, które dotyczą porządku moralnego, katolik nie może pójść na kompromis. Wśród kwestii, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji, wymieniają: prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci; prawa rodziny opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci; prymat rodziców w wychowaniu dzieci; wolność sumienia i wolność religijną; sprzeciwianie się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”; wewnętrzny i zewnętrzny pokój oraz „etyczny kształt procesów gospodarczych”.

  Vademecum wskazuje też, że „w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik”. Natomiast w sytuacji, gdyby sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu. „Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych” – podkreśla Rada ds. Społecznych KEP.

  Na zakończenie dokumentu członkowie Rady proszą wszystkich o modlitwę w intencji Ojczyzny.


  Publikujemy pełny tekst dokumentu:

  VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

  Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

  W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

  Uczestnictwo w wyborach

  Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”.

  Znaczenie dobra wspólnego

  Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

  Wartości nienegocjowalne

  W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy. W konsekwencji katolicy:

  a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”;

  b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia;

  c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci;

  d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”;

  e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”;

  f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;

  g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”.

  Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”.

  Uznanie demokratycznych wyborów

  O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

  Modlitwa za Ojczyznę

  Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

  Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

  Warszawa, 21.09.2023

  *********************************

  Bóg zaprasza kiedy chce…każdego.